Dane Firmowe

Color Laboratory MD Sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000435741, REGON: 146342635, NIP: 5223000057. Wysokość kapitału zakładowego 6 000,00 ZŁ.

Color Laboratory MD Sp.z o.o.

ul.Wolności 24, 02-496 Warszawa (Ursus)

tel.: +48 22 882 40 57, +48 601 954 030

e-mail: biuro@color-laboratory.com

Oleg Ivanchuk

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 695 844 033

e-mail: oleg.ivanchuk@color-laboratory.com

Robert Brzycki

Kierownik Serwisu

tel.: +48 601 052 607

e-mail: robert.brzycki@color-laboratory.com

serwis@color-laboratory.com

Sławomir Małek

Przedstawiciel Handlowy

tel.: +48 601 932 080

e-mail: slawek.malek@color-laboratory.com

Napisz do nas

Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail:biuro@color-laboratory.com, formularz kontaktowy pod adresem https://color-laboratory.com/pl/kontakt/, telefonicznie +22 882 40 57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.

Potrzebujesz pomocy? Zamów serwis.