Urządzenia drukujące Roland są jednym z najczęściej używanych w branży poligraficznej. Dzięki nim możliwy jest wydruk różnych typów materiałów, między innymi takich jak plakaty czy banery.

W urządzeniach marki Roland atramenty które zastosujemy mogą być zamiennikami takimi jak KAO Chimigraf ECOPure do Rolanda, które również są w stanie zapewnić max. jakość wydruków bez ponoszenia wysokich kosztów.
Dzięki KAO Chimigraf ECO Pure możliwe jest uzyskanie wydruków o nasyconych kolorach, z max. odpornością na czynniki zewnętrzne.
Niewątpliwym atutem alternatywnych tuszów jest ich przystępna cena a serwis Color Laboratory MS zapełni bezproblemową migrację na nasze atramenty.

W razie pytań skontaktuj się z nami

Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail:biuro@color-laboratory.com, formularz kontaktowy pod adresem https://color-laboratory.com/pl/kontakt/, telefonicznie +22 882 40 57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.