Dobór odpowiednich typów atramentów do ploterów jest kluczową sprawą dla jakości wydruków. Niewłaściwie dobrane tusze mogą sprawić, że gotowy wydruk będzie miał mało żywe kolory, które szybko zaczną zanikać, gdy zostaną wystawione na czynniki zewnętrzne.

Właśnie dlatego dobór specjalnych atramentów, na przykład takich jak KAO Chimigraf Spicy do drukarek Gongsheng, KAO Chimigraf Eco do drukarek Mimaki czy też KAO Chimigraf UVICA do drukarek Oce , jest bardzo ważnym zadaniem z perspektywy ostatecznego efektu.

Bardzo dobra pigmentacja atramentów KAO Chimigraf pozwala na uzyskanie wydruku o mocnych i żywych kolorach, które będą od razu przyciągały wzrok klienta. Jakość atramentów można ocenić również po tym, w jaki sposób zachowują się wtedy, gdy znajdują się na zewnątrz – nie powinny szybko blaknąć czy żółknąć pod wpływem promieniowania UV, aby prezentować wydruk jak najdłużej.

Użytkownicy ploterów mogą korzystać z atramentów KAO Chimigraf w bardziej atrakcyjnych cenach. Zastosowanie zamienników nie oznacza przy tym zmiany jakości wydruków – można dobrać również takie, które dają porównywalne, a nawet lepsze efekty tak jak Hiszpańskie atramenty KAO Chimigraf.

W razie pytań skontaktuj się z nami

Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail:biuro@color-laboratory.com, formularz kontaktowy pod adresem https://color-laboratory.com/pl/kontakt/, telefonicznie +22 882 40 57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.