Dobór właściwych atramentów do druku solwentowego przekłada się na wysoką dokładność oraz na trwałość wydruków. W przypadku ploterów Allwin atramenty o odpowiednich parametrach są w stanie znacząco poprawić ich jakość.
Aby uzyskać najwięcej z ploterów Allwin atramenty powinno dobierać się pod kątem optymalnych parametrów drukowania. Do wyboru mamy szeroką gamę atramentów do urządzeń Allwin, które pozwalają na wyciśnięcie ze sprzętu jak najwięcej – dają ostrą jakość wydruku, a także sprawiają, że jest on w stanie wytrzymać dłuższy czas bez blaknięcia.

Stosowanie odpowiednich atramentów do ploterów Allwin jest podstawą zadowolenia z drukarki. My polecamy KAO Chimigraf Spicy albo KAO Chimigraf Extreme.

W razie pytań skontaktuj się z nami

Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail:biuro@color-laboratory.com, formularz kontaktowy pod adresem https://color-laboratory.com/pl/kontakt/, telefonicznie +22 882 40 57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.