Printer transfer

Dla drukarni chcących korzystać z naszych atramentów, oferujemy przelanie na specjalnych warunkach, które obejmują:

  • indywidualnie ustaloną cenę atramentu,
  • profesjonalne przelanie maszyny,
  • kalibrację kolorystyczną urządzenia na 4 podstawowe profile (min. papier, folia, frontlight,),
  • wsparcie techniczne i specjalne warunki serwisowe.

Need help? Order service now!